รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร
วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2547 ณ บริเวณบึงสาธารณะสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
บริเวณเวทีใหญ่
ลูกค้าปศุสัตว์เข้าแถวรอรับบริการ
ท่านปศุสัตว์จังหวัด นำประธานเยี่ยมชมกิจกรรมคลินิกปศุสัตว์
หัวหน้าทีมปศุสัตว์สีคิ้ว ดูแลอย่างใกล้ชิด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ฯมาร่วมด้วยทุกงาน
เจ้าของพันธุ์หญ้ามาเองบริการไม่มีพักเที่ยง
ลงชื่อรับเอกสารด้วยนะครับ!!
ให้บริการกันอย่างเต็มที่ไม่มีบ่น
ผมขอปรึกษาปัญหาเรื่องวัวหน่อยครับ!!
คุณหมอดลใจ ลงมือเองงานนี้