รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
และโครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูก ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมมกุฏราชกุมาร วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2549 ณ วัดโพธิ์ศรี หมู่ที่ 6 บ้านดู่ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ป้ายโครงการ
บริเวณพลับพลาที่ประทับ
รมต.กระทรวงเกษตรฯ ตรวจเยี่ยมชมงาน
ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ตรวจเยี่ยมคลินิกปศุสัตว์
ท่า่นรองอธิบดีมอบเวชภัณฑ์
ท่านผอ.สสอ.3มอบเวชภัณฑ์
ท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมอบเวชภัณฑ์
ท่านปศุสัตว์จังหวัดมอบเวชภัณฑ์
ผอ.กองวัคซีนมอบเวชภัณฑ์
ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
ทีมงานปศุสัตว์
จุดลงทะเบียนในงาน
ให้คำปรึกษา
ตรวจหาไข่พยาธิและสารเร่งเนื้อแดง
ทีมงานตรวจไข่พยาธิและสารเร่งเนื้อแดง
บริการฉีดวัคซีนสุนัข
ทีมงานรักษาพยาบาลสัตว์
พร้อมให้บริการทุกระดับประทับใจ