รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์(อสป.) ณ หอประชุมอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2549
นายอำเภอโนนแดงเป็นประธานพิธีเปิด
หมอบัณฑิต ปศุสัตว์อำเภอกล่าวรายงาน
พี่น้องอาสาปศุสัตว์มากันถ้วนหน้า
แขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน
หมอมังกร นักวิชาการจากจังหวัดบรรยาย
ตั้งใจกันทุกคน
หมออาร์ม บรรยายเรื่องสุขภาพสัตว์
ประเมินผล
พัฒนาการอำเภอร่วมให้แนวคิดการทำงาน
ทีมงานเบื้องหลังรับลงทะเบียน
ถ่ายรูปหมู่ไว้เป็นที่ระลึกกันหน่อย
ขอทางข้างอีกหน่อยครับ
อบรมไข้หวัดนกไปพร้อมกัน
ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติงาน