รูปหัวเว็บ
นายประดิษฐ์ กิ่งโก้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบสัญญายืมโคกระบือ และโล่ประกาศเกียรติคุณ
โครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2548
ประธานเปิดกรวยถวายพระพร
จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯกล่าวรายงานการจัดงาน
ท่านรองผู้ว่าฯกล่าวเปิดงาน
มอบโล่ให้กลุ่มเกษตรกรโครงการฯดีเด่นระดับจังหวัด
มอบเวชภัณฑ์สำหรับโคกระบือให้กับตัวแทนเกษตรกร
มอบสัญญายืมโคกระบือให้เกษตรกรยืม เพื่อการผลิต
เกษตรกรกรถวายสัตย์ปฏิฌาน
วันนี้รับโคกระบือเพิ่มอีก 22 ราย (พิมาย6,ขามสะแกแสง16)
สมาชิกกลุ่มฯโนนสูงมากันพร้อมเพรียงเช่นเคย
ท่านผอ.สสอ.3 มาให้กำลังใจใกล้ชิดทุกงาน
ท่านนายอำเภอโนนสูงมาให้กำลังใจเช่นกัน
สมาชิกโครงการฯมากันพร้อมหน้า
ท่านประธานกล่าวพบปะเยียมเยียน
ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
งานนี้หมอพินิจแจกอีกแล้วครับ!!!
งานนี้หัวหน้ากลุ่มมาควบคุมอย่างใกล้ชิด
ได้ลูกโคกี่ตัวแล้วบอกมาครับ
โฆษกคนสำคัญของงาน
ปศอ.โนนแดง(ใส่แว่น)มาให้กำลังใจ
ตรวจเยี่ยมในพื้นที่
ลูกโคตัวแรกของโครงการฯ