รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกร ประจำปี 2549 ในเขตพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติ
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2549 ณ บริเวณวัดบ้านละลม ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่จังหวัดฯกล่าวนำความเป็นมาโครงการฯ
คุณวีระชัย วิทยากรหลักจากศูนย์ฯอาหารสัตว์ปากช่อง
พี่น้องตั้งใจฟังกันทุกคน
เอกสารคู่มือมีให้อ่านครบทุกคน
วิทยากรแนะนำการปลูกพืชอาหารสัตว์
วันนี้เราจะสาธิตการทำถั่วหมักนะครับ
ถั่วมะแฮะ ถั่วแคระ ถั่วแปบแล้วแต่จะเรียกคือวัตถุดิบหลัก
หั่นให้เป็นท่อนเล็กๆ
ข้าวโพดบดคือส่วนผสมที่สอง
ล้อมวงดูการสาธิต
นำต้นถั่วที่หั่นแล้วใส่ถังโรยทับด้วยข้าวโพดบดเป็นชั้นๆ อัตรา 100กก.ต่อ5กก.
อัดให้แน่นแล้วปิดถังด้วยฝาแล้วพันด้วยพลาสติกกันอากาศเข้า
คว่ำฝาถังลงพื้นที่เรียบจะช่วยให้แรงอัดดีขึ้น
หมอธำรง เจ้าของพื้นที่ กล่าวขอบคุณวิทยากร
พร้อมแจกเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วงคนละ 3 กระสอบ(60 กรัม)