รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมจัดแสดงกิจกรรมและให้บริการด้านปศุสัตว์ ในงานวันเด็กแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 12-14 มกราคม 2550 ณ สวนเขาดินเฉลิมพระเกียรติ บ้านหนองรังกา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ท่านนายอำเภอกล่าวเปิดงาน
ท่านนายก และผู้บริหาร อบต.กล่าวรายงานกิจกรรม
ครูนำนักเรียนมาร่วมงานกันอย่างมากมาย
ท่านนายอำเภอ เยี่ยมชมนิทรรศการ
ท่านนายอำเภอเยี่ยมชมร้านกระทรวงเกษตรฯ
หมอวิมุต ปศอ.เมืองรายงานกิจกรรมด้านปศุสัตว์
ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
หมอรัฐวิทย์ ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลงก็มาช่วยบริการ
ท่านนายก อบต.เยี่ยมชมร้านปศุสัตว์
งานนี้นำเข้าหมอสมคิดจากสูงเนินมาผ่าตัดโดยเฉพาะ
มีเอกสารแจกฟรี
จับให้แน่นๆนะ
งานนี้ต้องใช้สองหมอช่วยกัน(จะได้เสร็จเร็วขึ้นครับ)
หมอตั๋งบริการทุกท่าทุกที่
พี่น้องให้ความสนใจดีมาก