รูปหัวเว็บ
"พิธีทอดผ้าป่าปุ๋ยคอก บายศรีสู่ขวัญควาย "และมอบโล่ห์รางวัลกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดีเด่นระดับเขต
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ผู้อำนวยการส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3 เป็นประธานในพิธีมอบโล่ห์รางวัลกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ให้แก่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2547
"ประธานฯมอบโล่ห์และเงินรางวัลให้กับกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ขุนทอง"
"พิธีทอดผ้าป่าปุ๋ยคอก"
"พิธีบายศรีสู่ขวัญควาย"
"ประกวดควายแม่ลูกติด"
"ประกวดควายสาว"
"ประกวดเรียงความ"คนกับควาย"
"ประกวดวาดภาพ"
"กองทุนปุ๋ยคอกที่ได้จากการทอดผ้าป่า"
"สวนสมุนไพร และเครื่องใช้สำหรับควาย"
"บรรยากาศรอบๆ งาน"