รูปหัวเว็บ

ประมวลภาพ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ระดับประเทศ

ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ขุนทอง หมู่ที่ 8 บ้านโคกกลาง ตำบลขุนทอง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2547
"ขบวนกองยาวต้อนรับคณะกรรมการฯ และเกษตรกรนั่งรอรับคณะกรรมการ"
"ท่านนายอำเภอบัวใหญ่ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ"
"ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน แนะนำสถานที่"
"ท่านหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการปศุสัตว์พิมาย แนะนำแขกผู้มาร่วมงาน"
"มอบรางวัลประกวดเรียงความ , วาดภาพ ,ประกวดกระบือ 21 รางวัล"
"ประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ให้คำแนะนำำคณะกรรมการกลุ่ม"
"เลขานุการกลุ่มฯ บรรยายสรุป"
"กรรมการตรวจเยี่ยมซุ้มสมุนไพร"
"กรรมการตรวจเยี่ยมสวนสมุนไพร"
"ดูกระบือที่ชนะการประกวด"

"กระบือที่กรมปศุสัตว์สนับสนุนเงินกองทุน"

"ตรวจเยี่ยมดูคอกกระบือในหมู่บ้าน"
"ตรวจเยี่ยมดูคอกกระบือในหมู่บ้าน"
"ตรวจเยี่ยมดูคอกกระบือในหมู่บ้าน"
"ปุ๋ยคอกบรรจุกระสอบ รอจำหน่าย"
"ให้คำแนะนำการจัดการแปลงหญ้า"
"ให้คำแนะนำฟางปรุงแต่ง"
"งานนี้กำลังใจดีมาก"
"เท่ห์จริงๆ เลยภาพนี้"
"ฝูงกระบือบริเวณหมู่บ้าน"
"กองปุ๋ยคอกที่มีทุกคอก"
"สะอาดมากๆ คอกกระบือบ้านโคกกลาง"
"ผู้ขับกล่อมตลอดงาน(สีซอ)"
"บรรยากาศในงาน"
"วิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน"