รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอครบุรี ออกให้บริการการตรวจสุขภาพแพะ ให้การแนะนำด้านการเลี้ยงการจัดการ และทำการตรวจโรคที่สำคัญ
ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ในพื้นที่อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 -13 ธันวาคม 2549 มีเกษตรกรเลี้ยงแพะ 8-10 ราย มีแพะเนื้อจำนวน 700-800ตัว แพะเป็นสัตว์ที่ใช้ใช้ต้นทุนในการเลี้ยงต่ำ แต่มีกำไรจากการเลี้ยงสูงโดยตัวผู้เมื่อโตเต็มที่จะขายเป็นแพะเนื้อในราคากิโลกรัมละ 50-60บาท ส่วนตัวเมียขายในลักษณะเป็นพันธุ์ตกตัวละ3,000-4,000บาท ประกอบกับอาหารตามธรรมชาติในพื้นที่อำเภอครบุรี ยังเหมาะต่อการเลี้ยงแพะอีกด้วย
โรงเรือนแพะ
วันนี้ขอหมอเข้าไปเยี่ยมในโรงเรือนหน่อยนะ
เตรียมอุปกรณ์ตรวจสุขภาพ
ลูกค้าคนสำคัญวันนี้
ท่าเตรียมพร้อม
เรื่องเจาะเลือดหมอสมพร เชี่ยวชาญเป็นพิเศษอยู่แล้ว
ขอเลือด!!!! (ไปตรวจหน่อยนะ)
บริเวณรั้วคอก
รางให้อาหาร
สมาชิกใหม่ คือผลกำไรที่คุ้มค่า
ให้อาหารข้นเสริม
ทีมงานครบุรี เข้มแข็งทุกคนครับ ขอบอก!!!