รูปหัวเว็บ
อำเภอจักราช จัดฝึกอบรมการเลี้ยงโคเนื้อ ตามโครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
เมื่อวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2548
โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงโคเนื้อ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความสนใจโครงการฯมากันเพียบ
ท่านประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม
บรรยากาศเบื้องหลังโดยรวม
ตั้งใจฟังกันเต็มที่
วิทยากรให้ความรู้จากปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ทีมงานอำเภอจักราชพร้อมรับลงทะเบียน
"ผมมารายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมแล้วครับ"
บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
ขอลายมือชื่อเป็นหลักฐานไว้หน่อย
นำความรู้วิชาการมาให้เพียบ
นิทรรศการแนะนำอาชีพปศุสัตว์
แผงหนังสือปศุสัตว์จักราชแจกฟรีไม่มีขาย
ดูกันให้ชัดๆ
จดไม่ทันฟังไม่เข้าใจ ไปอ่านที่บ้านได้
อาสาฯก็เลี้ยงปศุสัตว์เป็นนะครับ
มื้อนี้อร่อยแน่นอน
พักเติมพลัง