รูปหัวเว็บ
 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดประกวดไก่พื้นเมือง 3 ประเภทได้แก่เหลืองหางขาว,ประดู่หางดำ,คละสี ในงาน"โคราชด๊ะดาดของดี ครั้งที่ 4" เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2546 ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

ประเภทเหลืองหางขาว

รางวัลที่ 1 นายนพดล ศรีงาม 32/5 ม.4 ต.หนองสายหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้รับใบประกาศฯ และเงินรางวัล 2,000 บาท

รางวัลที่ 2 น.ส.จารุวรรณ พรายภู่ 61/1 ม.2 ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ได้รับใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลที่ 3 นางยุพิน วิสุทธิธรรม 43/8 ม.4 ต.ท่าวาสุกี อ.อยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา ได้รับใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลชมเชย น.ส.จารุวรรณ พรายภู่ 61/1 ม.2 ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
ได้รับใบประกาศฯ และเงินรางวัล 500 บาท

ประเภทประดู่หางดำ

รางวัลที่ 1 นางยุพิน วิสุทธิธรรม 43/8 ม.4 ต.ท่าวาสุกี อ.อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับใบประกาศฯ และเงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลที่ 2 น.ส.จารุวรรณ พรายภู่ 61/1 ม. 2 ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยาี่ ได้รับใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลที่ 3 นางยุพิน วิสุทธิธรรม 43/8 ม. 4 ต.ท่าวาสุกี อ.อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลชมเชย ด.ช.เชษฐา กิจนิยม 36/1 ม. 6 ต.หนองแหน อ. พนม จ.ฉะเชิงเทรา
ได้รับใบประกาศฯ และเงินรางวัล 500 บาท

ประเภทคละสี

รางวัลที่ 1 นางยุพิน วิสุทธิธรรม 43/8 ม. 4 ต.ท่าวาสุกี อ.อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับใบประกาศฯ และเงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลที่ 2 นางยุพิน วิสุทธิธรรม 43/8 ม.4 ต.ท่าวาสุกี อ.อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลที่ 3 น.ส.จารุวรรณ พรายภู่ 61/1 ม. 2 ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา ได้รับใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลชมเชย นายสมศักดิ์ โชตินอก 94 ม.14 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
ได้รับใบประกาศฯ และเงินรางวัล 500 บาท