รูปหัวเว็บ
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯและสหกรณ์ ป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมและมอบนโยบายการดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อล้านครอบครัว ในวันที่ 4 พ.ย.48 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์ จังหวัดนครราชสีมา