รูปหัวเว็บ
ฯพณฯ ดร.อดิสร เพียงเกษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบโค โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อล้านครอบครัว
จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายประดิษฐ์ กิ่งโก้ และคณะ ให้การต้อนรับ
ชาวโคราชยินดีต้อนรับ
ตั้งแถวรอต้อนรับ
ประธานในพิธี
ท่านรองผู้ว่ากล่าวรายงาน
มอบโค(เอกสารสิทธิ)เข้าร่วมโครงการฯ
ตัวแทนเกษตรกรรับมอบโค
โคราชมอบเป็นที่แรก
วันนี้มอบโคได้แล้ว 14 อำเภอ
ประธานกล่าวเปิดงาน
กล่าวพบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกร
ท่านประธานเป่าแคนให้พี่น้องฟัง
งานนี้ได้ทั้งวัวและได้ฟังฝีมือการเป่าแคน
วันนี้พี่น้องเกษตรกรมากัน 14 อำเภอ
รุ่นนี้รับมอบโครุ่นแรก
ดูเบื้องหลังหน่อย
ผู้อยู่เบื้องหลังๆ
มอบเวชภัณฑ์ให้ตัวแทนเกษตรกร
มอบโค
โคเพศผู้โครงการที่มอบวันนี้
ท่านประธานขอดูน้ำเชื้อโค
โฆษกเอกประจำงาน
หมอเหม จากผสมเทียมพร้อมแล้วครับ
หัวหน้ากลุ่มฯเตรียมรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
นิทรรศการพืชอาหารสัตว์