รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรนครราชสีมา (เวียนนาการ์เดนส์) เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2549
เวทีใหญ่
ทีมงานปศุสัตว์โดยการนำท่านปศุสัตว์จังหวัด
บริเวณนิทรรศการ
พร้อมให้บริการ
ลูกค้ามาแน่นทุกงาน
รับให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์
วันนี้ให้บริการทุกระดับประทับใจ
บริการตรวจหาไข่พยาธิ
รอตรวจหาไข่พยาธิ
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯตรวจเยี่ยม
ประธานคณะกรรมาธิการเกษตรฯตรวจบเยี่ยม์
ทีมงานรุ่นใหม่ปศุสัตว์เข้มแข็งทุกคน