รูปหัวเว็บ
 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และตรวจคัดเลือกเกษตรกร ที่ขอรับบริการโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ ตำบลลำคอหงษ์ ตำบลขามเฒ่า ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีเกษตรกรขอรับบริการ รวม 523 ราย ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 46