รูปหัวเว็บ

นายสุวุฒิ ชเลจร ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3 และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลขามเฒ่า ,ลำคอหงษ์ ,พลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีนายวิรุณ รักษามิตร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ,นายอนุรักษ์ สังขรัตน์ หัวหน้าผู้รับผิดชอบงานด้านปศุสัตว์ ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง , เกษตรตำบล และพี่น้องเกษตรกรอำเภอโนนสูง ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมในพื้นที่
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2547 รายละเอียดการดำเนินงานและความเป็นมาของกลุ่ม....คลิกที่นี่

ท่านผู้อำนวยการพบปะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกร
คุณมานพ กนกศิลป์ ผู้ดูแลโครงการฯระดับเขต ย้ำระเบียบให้ฟังอีกรอบ
ท่านนายก อบต.ขามเฒ่า!! บอกว่าถ้าจะเอาวัวเพิ่มให้เขียนโครงการมา
มาให้กำลังใจกันทุกส่วนที่เกี่ยวข้องจากจังหวัด-จากเขต
คุณหมออนุรักษ์ สังขรัตน์ เจ้าของพื้นที่ตัวจริง บรรยายสรุปให้ฟัง
เกษตรกรสมาชิกโครงการสอบถามปัญหา
พี่น้องมากันถ้วนหน้า
พกสัญญามาอ่านกันให้เห็นชัดๆ ว่า ลูกตัวแรก 2 ปีได้คืนหลวงแน่นอน
ลุงเทิน ประธานกลุ่มตำบลพลสงคราม ประชุมเมื่อไรมาทุกนัด
มาดูงานแต่เล็กๆ เลย
มากันทุกคน ครบ100%
ท่านผอ.มอบเวชภัณฑ์เป็นกำลังใจในการเลี้ยงดูโคต่อไป
ท่านผอ.ส่วนศึกษาฯมาให้กำลังใจเช่นกัน
คุณพี่มานพคนนี้คนโนนสูงรู้จักเกือบทุกครัวเรือนแล้ว(เดินตรวจทุกบ้าน)
รอบนอกก็แจกเวชภัณฑ์ทุกรายเช่นกัน
นำทีมโดยหมอพินิจ จตุรโกมล รักษาฟรีทุกเคส
เกษตรตำบลคนเก่ง คุณพงษ์ศักดิ์ ,คุณสุพรรณ ก็มาช่วยทุกงาน
ตรวจเยี่ยมในพื้นที่
บ้านสระพระได้ลูกวัวแล้วสวยกว่าแม่มาก
ขนาดแห้งแล้งมีแต่ฟางแห้งยังสมบูรณ์ขนาดนี้