รูปหัวเว็บ
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชาวประชา พ.ศ. 2548" ในวันที่ 1 ธันวาคม 2548 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ
(บุ่งตาหลั่ว) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
ท่านรองนายกรัฐมนตรีฯเข้าเยี่ยมชมร้านนิทรรศการ
ชมการทำหมันสุนัขเพศเมีย
งานนี้หมอวชิระ นำทีมผ่าตัด
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสุขภาพสัตว์ให้รายละเอียดการทำงาน
ท่านผู้ตรวจกระทรวงฯ(นายศุภชัย บานพับทอง) เยี่ยมชม
ที่บ้านผมก็เลี้ยงสัตว์ครับ (แจกเวชภัณฑ)์
หมออ๋อยก็มาตรวจไข่พยาธิให้เห็นกันชัดๆ
แผนกกล่อมและวางยา หมอสุขสวัสดิ์ถนัดมาก
นำขึ้นเตียงเตรียมผ่าตัดทำหมัน
งานนี้ได้ฝึกน้องนักศึกษาไปในตัว
กำลังใจให้หมอมีเพียบทุกงาน
เจ้าของคลินิครักษ์สัตว์มาเอง
หมอธำรงสอนน้องนักศึกษาฝึกงานทุกขั้นตอน
อยู่ตรงใหนล่ะ!!! บททดสอบแรก
ท่านปศุสัตว์จังหวัดมาให้กำลังใจ
บริเวณนิทรรศการปศุสัตว์
นี่ละ่!!! เล้าเป็ดเทศ
บริเวณคอกสุกร
บริเวณคอกวัว
บริเวณเล้าไก่ไข่