รูปหัวเว็บ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ขุนทอง จัดงานวันทูนขวัญข้าว รับขวัญควาย บายศรีสู่ขวัญ และทอดผ้าป่าปุํยคอก
ณ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549
เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จัดพิธี
ทูนขวัญข้าว รับขวัญควาย
บายศรีสู่ขวัญ
พ่อแม่พันธุ์กระบือที่นำมาร่วมพิธี
สร้างจิตสำนึกคุณค่ากระบือไทยให้รุ่นเยาว์
วิถีชีวิตชาวนากับกระบือ คือหัวข้อวันนี้
น้องๆ ให้ความสนใจวาดภาพประกวดกันเพียบ
คนเก่งรับรางวัล
กองทุนปุํยคอก
กองทุนข้าวเปลือก
จัดประกวดกระบือ
แม่สาวดีเด่น
ดูกันชัดๆ
พ่อพันธุ์ดีเด่น