รูปหัวเว็บ
ปศุสัตว์บัวใหญ่จัดงานรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า โดยได้จัดให้มีประกวดสุนัข การบริการทำหมัน ฉีดวัคซีน
ฉีดยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549