รูปหัวเว็บ
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3 และศูนย์วิจัยการผสมเทียมนครราชสีมา
ร่วมกันออกให้บริการเกษตรกร ในการควบคุมโรคแท้งติดต่อในโคกระบือ
ณ บ้านโคกกลาง ,บ้านหนองหว้าเอน ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2548
ท่านผอ.สสอ.3 นำทีมงานมาให้บริการ
คุณหมอโกมินทร์ เจ้าของพื้นที่กล่าวต้อนรับ
ท่าน ผอ.สสอ.3 กล่าวเปิดเวทีเสวนาวันนี้
สมาชิกกลุ่มมากันพร้อมเพรียง
หมอสรศักดิ์ จากผสมเทียมโคราช แนะนำบริการ
บ้านนี้แม่บ้านเป็นแกนนำส่วนใหญ่
มอบเวชภัณฑ์สัตว์ไว้ให้ใช้
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสุขภาพสัตว์ แนะนำเวชภัณฑ์
มอบกระบือพันธุ์ดี ให้กับกลุ่มเกษตรกร
เลี้ยงไว้ทำพันธุ์นะครับ
ท่าน ผอ.สสอ.3 มาให้กำลังใจใกล้ชิด
งานนี้หัวหน้าฝ่ายฯลุยเอง
ทีมงานปศุสัตว์พร้อมให้บริการ
ขอหมอล้วงดูก่อนแล้วกันว่าท้องไม่ท้อง
ทีมงานเจาะเลือด
จับไว้แน่นแล้วครับหมอ!! เจาะเลย
ชาวบ้านโคกกลางช่วยกันแข็งขันทุกงาน
ตรวจโคกระบือทุกตัวที่มาร่วมงานวันนี้
หมออำนวย จากผสมเทียมก็มาให้บริการถึงที่
เสร็จแล้วรับกลับบ้านเลยครับ