รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร
วันที่ 21 - 22 กันยายน 2547 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการกิ่งอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
หน้าเวทีใหญ่
คลินิกปศุสัตว์เตรียมพร้อมแล้วครับ!!!
ลูกค้าปศุสัตว์เพียบทุกงาน
หมอมนตรี"เจ้าภาพปศุสัตว์ในพื้นที่"
เคสนี้ให้บริการทีเดียว 3 หมอเลยครับ !!!
คุณหมอดลใจไปทุกงานอยู่แล้ว
ลูกค้ามาขอรับบริการรอบตัว
หมอสุขสวัสดิ์เจ้าภาพจากจังหวัด "แจกหมดตัวเลย"
หมอหนุ่มจากผสมเทียมก็มาช่วย
จับไว้ให้ดีดีนะหมอวุฒิ
หมอบัณฑิต จากโนนแดงก็มาช่วยเหมือนเดิม
หมออ๊อด"บอกว่าอันนี้เป็นพรสวรรค์ส่วนตัวครับ"