รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดการฝึกอบรมเกษตรกรอาสาปศุสัตว์(อสป .) โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดไข้หวัดนก ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา( CEO)
เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2549 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ โดยมีอาสาฯเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 300 คน
ท่านรองผู้ว่าฯ(นายประดิษฐ์ กิ่งโก)้ เป็นประธานเปิด
ปศุสัตว์จังหวัดฯกล่าวรายงาน
อาสาปศุสัตว์มากันครบทุกตำบล
ท่านปศุสัตว์จังหวัดบรรยายสรุปไข้หวัดนกในโคราช
มากันพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และอาสาปศุสัตว์
เจ้าหน้าที่บริษัทชี้แจง
เจ้าหน้าที่บริษัทชี้แจงการใช้ชุดทดสอบไข้หวัดนก
เตรียมการฝึกปฏิบัติชุดทดสอบไข้หวัดนก
วันนี้ต้องทำให้ใด้ จึงจะได้กลับบ้าน
เจ้าหน้าที่บริษัทชี้แจงการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ
เตรียมปฏิบัติตามขั้นตอน
วิทยากรมากันเพียบ
หยิบหลอดทดสอบขึ้นมาครับ
แล้วจุ่มก้านสำลีที่Swap ลงในหลอด
ช่วยกันดูคนละไม้มือ
วิทยากรสอนอย่างใกล้ชิด
คุณหมอดลใจนำทีมสูงเนินมาครบครับ
กลับไปวันนี้ไข้หวัดนกหนาวแน่
หมอสมยศ หนองบุญมากก็พาอาสามาครบเช่นกัน
ผู้ดำเนินโครงการหลักวันนี้