รูปหัวเว็บ
อำเภอโชคชัยร่วมกับปศุสัตว์โคราชจัดรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนก โดยจัดให้มีพิธีเปิดโครงการที่บริเวณวัดปรางค์พะโค หมู่ที่ 5 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2549
นายอำเภอโชคชัย กล่าวเปิดงาน
หมอทินกฤต ปศุสัตว์อำเภอเจ้าภาพหลัก
ตัวแทนจากบริษัทซัลแวลเลย์ สนับสนุนการจัดงานรณรงค์
ท่านนายอำเภอรับมอบเวชภัณฑ์จากตัวแทนบริษัท
นายก อบต.กระโทก รับมอบเวชภัณฑ์ไปดำเนินการ
พี่น้องชาวกระโทกมาร่วมงาน
งานนี้ไข้หวัดนกหมดจากกระโทกแน่นอน
เวชภัณฑ์สำหรับงานนี้
อุปกรณ์ก็พร้อม