รูปหัวเว็บ
ปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเขียว ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลวังน้ำเขียว จัดฝึกอบรมทีมทำลายสัตว์ปีก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดนก ในพื้นที่
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2549
หมอวัยวุฒิ ปศุสัตว์อำเภอผู้รับผิดชอบพื้นที่กล่าวนำ
พร้อมบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดนก
สาธิตการแต่งกายทีมทำลายสัตว์ปีก
"พร้อมลุยแล้วครับ"
หน้าตาแบบนี้นะครับคือทีมทำลายสัตว์ปีกของแท้
อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
หมอคน ก็มาให้ความรู้ด้วยเช่นกัน
ต้องป้องกันตัวเราให้ดีก่อนนะครับ
เข้าแถวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคก่อนนะ
มั่นใจปลอดภัยจากไข้หวัดนกแน่นอน