รูปหัวเว็บ
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดฝึกอบรมและเสวนาเกษตรกร ออกให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ ,ส่งเสริมการทำนาหญ้า
โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในเขตชลประทานทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย กิจกรรมการเลี้ยงโคเนื้อ ปี 2548
โดยได้ดำเนินการในพื้นที่อำเภอพิมาย 6 ตำบล 22 หมู่บ้าน เกษตรกร 264 ครัวเรือน จำนวนโค 888 ตัว
ระหว่างวันที่ 15-20 กันยายน 2548
รายละเอียดผลการดำเนินงาน คลิกที่นี่
เปิดฉากเสวนาที่กระเบื้องใหญ่เป็นที่แรก
หมอวชิระ กล่าวความเป็นมาจากอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต
พี่น้องสมาชิกฯมากันพร้อมเพรียง
คุณวีระชัย จากอาหารสัตว์ปากช่อง ขนหญ้ามาเพียบ
เชิญ ผศ.ดร.สุรเดช พลเสนจาก ม.ขอนแก่น มาร่วมเสวนาด้วย
ทีมวิทยากรร่่วมเสวนากับพี่น้องเกษตรกร
ตำราเป็นอุปกรณ์เสริมที่สำคัญ
แกนนำเกษตรกรก้าวหน้าคนสำคัญ
ของจริงนำมาให้ชม เปรียบเทียบให้ฟัง
มอบเวชภัณฑ์ให้กับตัวแทนเกษตรกร
19 ก.ย.48 ที่ศาลาวัดท่าหลวง
พี่น้องเกษตรกรมารับฟังอย่างตั้งใจ
เรื่องอาหารสัตว์เป็นสิ่งสำคัญ
ได้รู้จักพันธุ์หญ้ามูลาโต้ก็วันนี้ล่ะ่่ครับ
บรรยากาศเสวนาที่ตำบลท่าหลวง
มอบเวชภัณฑ์
20 ก.ย.48 ที่ตำบลดงใหญ่
หมอวชิระ บรรยายคนแรก
มากันเป็นร้อย จนแน่นศาลาวัด
ตามด้วยอาหารสัตว์
ติดตามงานการทำนาหญ้าของสมาชิกฯ
เปลี่ยนจากนาข้่าวมาเป็นนาหญ้า
เก็บเกี่ยวได้ง่าย
หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตัดให้โคกินไม่หมด
ไม่ต้องไปหาหญ้าให้ลำบากอยู่หลังบ้าน
ออกให้บริการสุขภาพสัตว์
เจาะเลือดตรวจโรคแท้งติดต่อ
ฉีดยาถ่ายพยาธิ
ร่วมด้วยช่วยกัน
เห็นมาดหมอปูฉีดยาวัวแล้วสบายใจได้
เจาะทุกที่ที่มีซองบังคับสัตว์
หมอเฉลียววัดน้ำหนักเก็บไว้เป็นหลักฐาน
หมอวชิระ ลุยเองทุกงานไม่มีพัก
เจาะได้ทุกท่า้ ขอแต่มีซอง