รูปหัวเว็บ
นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เดินทางมามอบนโยบายด้านโรงฆ่าสัตว์ และตรวจติดตามความก้าวหน้า
งานด้านโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา
โดยมี นายขวัญชัย หุนตระกูล ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3
นายสมบุญ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และนายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้นำเสนอความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามนโยนบายความปลอดภัยด้านอาหาร (Food safety)
ของรัฐบาล ก่อนนำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา