รูปหัวเว็บ

อำเภอห้วยแถลง ได้จัดประชุมจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2551 ณ.ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง
โดยมี นายศุภโชค เกษมพงษ์ นายอำเภอห้วยแถลงเป็นประธาน
พร้อมด้วยนายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ หัวหน้ากุล่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
นายรัฐวิทย์ สุวรรณศรี ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง นายบุญเลิศ นามบัณฑิต สัตวแพทย์ 6 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง
โดยมีหัวหน้าหน่วยงานราชการ, ราชการส่วนท้องถิ่น, ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์
เข้าร่วมประชุม เพื่อประชุมหารือรวมทั้งกำหนดแนวการพัฒนางานด้านโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่
ซึ่งอำเภอห้วยแถลง ได้มีโรงฆ่าสัตว์ที่ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงเข้าสู่ระบบและได้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์
โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.2) ตามนโยบายของรัฐบาลแล้ว จำนวน 2 โรง ได้ แก่
1. โรงฆ่าสัตว์(สุกร)ทับสวาย โดย นายประวิทย์ สุธีมีชัยกุล ในพื้นที่ ม.8 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง
2. โรงฆ่าสัตว์(โค-กระบือ) นายบุญโฮม ทองมีค่า ในพื้นที่ ม.7 ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา