รูปหัวเว็บ
นายสมบุญ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิด การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2551
ณ ลานจัดงานประเพณี บ้านปราสาทใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่่ 18 มีนาคม 2551
ลงทะเบียนร่วมงาน
ท่านประธานมาถึงงาน
แขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงาน
กล่าวต้อนรับ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์กล่าวรายงาน
ท่านประธานกล่าวเปิดงาน
มอบวัสดุอุปกรณ์
มอบวัสดุอุปกรณ์
ร่วมกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ปล่อยขบวนรถรณรงค์
ออกปฏิบัติการ
ตามด้้วยขบวนรถยนต์
บริการทำหมัน
ประธานเยี่ยมชมงาน
มโหรีสร้างบรรยากาศ
ทีมงาน