รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร "พื้นฐานอาสาปศุสัตว์"
ณ หอประชุมอำเภอชุมพวง เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2551
โดยมีนายสมบุญ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
อบรมพื้นฐานอาสาปศุสัตว์
ลงทะเบียน
แจกเอกสารและอุปกรณ์
พิธีกรจากวัฒนธรรมอำเภอชุมพวง
ประธานและหัวหน้าส่วนราชการ
จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
หมอปิยวรรษ ปศุสัตว์อำเภอกล่าวรายงาน
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯกล่าวเปิดการฝึกอบรม
พี่น้องอาสาปศุสัตว์อำเภอชุมพวงมาทุกหมู่บ้าน
บรรยายให้ความรู้
มีเอกสารคู่มือได้รับทุกคน
ประเมินผล