รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา จัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ หลักสูตร "ทบทวนอาสาปศุสัตว์" โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ปี 2551
ณ วัดโตนด ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551
ลงทะเบียนตอนเช้า
อาสาปศุสัตว์อำเภอเมือง พร้อมแล้วครับ
หมอวิมุต ปศุสัตว์อำเภอเมือง กล่าวรายงาน
ท่านนายอำเภอเมือง มาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
นักวิชาการสัตวบาล บรรยายทบทวนบทบาทอาสาฯที่ดี
ตั้งใจฟังกันดีทุกคน
หมอธำรง บรรยายด้านสุขภาพสัตว์
มากันพร้อมเพรียง
ชุดปฏิบัติการไข้หวัดนกและอุปกรณ์
ทีมงานปศุสัตว์อำเภอเมือง
ถ่ายรูปร่วมกับท่านนายอำเภอเมืองนครราชสีมา
ชุดที่ 2