รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสูง จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
นายนรินทร์ ดอนนอก หมู่ที่ 14 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 21-25 เมษายน 2551
จัดฝึกอบรมศูนย์เครือข่ายฯเพื่อขยายแนวคิด
พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ให้ความสนใจดีมาก
หมอเฉลียว จากจังหวัดฯชี้แจงโครงการ
วันนี้สาธิตการทำแร่ธาตุสำหรับโคกระบือ
ช่วยกันผสม
ชมการสาธิตด้วยความตั้งใจ
ผสมแบบมืออาชีพ
ร่วมด้วยช่้วยกัน
วันนี้ไม่มีแบบพิมพ์ ปั้นก้อนตามใจชอบ
เจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำการใช้
ได้กันคนละก้อนสองก้อนตามกำลัง
ศูนย์นี้ฯรับรองคุณภาพ