รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ (อสป.)ปีงบประมาณ 2551 เรื่องการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่สำคัญ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ป้ายเวที
ท่านปศุสัตว์จังหวัดนครรราชสีมา จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
ปศุสัตว์จังหวัดฯกล่าวเปิดและมอบนโยบาย
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ชี้แจง
หมอสำราญ ปลั่งกลาง บรรยาย
พี่น้องอำเภอโนนสูงมากันครบ
ให้ความสนใจกันทุกคน
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯและคณะ