รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์โคกระบือ ให้แก่เกษตรกรโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จำนวน 22 ราย
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551
หมอสำราญ ปศุสัตว์อำเภอกล่าวรายงาน
สมาชิกโครงการที่ได้รับมอบกรรมสิทธิ์
ผอ.ส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ มาเป็นประธาน
ป้าอรัญ ผู้ดูแลสมาชิกโครงการในพื้นที่
ผอ.ส่วนศึกษาฯกล่าวพบปะพี่น้อง
วันนี้เป็นวันที่รอคอยมา 5 ปี
มอบใบสำคัญการมอบกรรมสิทธิ์
วันนี้ 22 ราย
ได้รับแล้วเรียบร้อย
วันนี้เป็นวันที่จะต้องจดจำไปตลอดชีวิต