รูปหัวเว็บ
นายสมบุญ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรอาสาปศุสัตว์ อำเภอโนนแดง
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอโนนแดง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551
ท่านปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
หมอภูดิส ทฤษฎิคุณ ปศุสัตว์อำเภอกล่าวรายงาน
ท่านนายอำเภอและแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน
วัสดุอุปกรณ์และทีมงานพร้อมเพรียง
พี่น้องอาสาปศุสัตว์โนนแดง
มากันพร้อมเพรียง
ท่านประธานและคณะใส่เสื้อให้อาสา
รับมอบเวชภัณฑ์
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันหน่อย
มอบของที่ระลึก
ปศุสัตว์อำเภอโนนแดง ชี้แจงการปฏิบัติงานในพื้นที่
หมอวรวุฒิแนะนำการปฏิบัติงาน
หมอวชิระ ปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติมาช่วยด้านวิชาการ
ตั้งใจฟังกันดีมาก
มอบวัสดุอุปกรณ์ทำวัคซีน
ขอบคุณครับ
หมอวัยวุฒิ ปศุสัตว์อำเภอสีดา มาช่วย
หมอชลอ จากอำเภอคง มาช่วยอีกแรง
อาสาปศุสัตว์โนนแดงตั้งใจทุกคน
พร้อมปฏิบัติงานแล้วครับ