รูปหัวเว็บ
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง จำนวน 9 หมู่บ้าน
โดย อบต.มะเริง สนับสนุนงบอุดหนุน(ค่าวัคซีน 800โด๊ส) ให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา
ดำเนินการ จัดกิจกรรมเมื่อ 29 เมษายน 2551 ที่บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.มะเริง
ได้รับความร่วมมือจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ ในพื้นที่ อาสาปศุสัตว์ อสม.อย่างพร้อมเพรียงกันมาก
มีนายกฯสมาน กรองมะเริง และปลัดฯว่าที่ร้อยตรี เดชา ประจุดทะเก พร้อมทั้ง ส.อบต.ร่วมดำเนินการ กันอย่างดียิ่ง
มีผู้มาใช้บริการจาก หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เช่น ฉีดวัคซีน,ยาคุม,ตอนทำหมัน ทั้งสุนัข แมว กันมาก

ป้ายดำเนินการ,ป้ายยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ฯ ทั้ง ปศุสัตว์และ อบต. ช่วยกันดำเนินการ เพื่อความเรียบร้อย
นายกฯ สมาน กรองมะเริง กล่าวถึงโครงการฯ,ต้อนรับเจ้าหน้าที่, ขอบคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาฯ พร้อมทั้งเปิดโครงการฯ
กำนัน(อ้วนเหลือง),ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง9หมู่ และอาสาฯทั้ง ปศุสัตว์, อสม.เข้าร่วมกิจกรรมนี้
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และหมอๆ์ ของหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่
ร่วมกว่า 10 ชีวิต เข้าร่วมกิจกรรมนี้
นายกฯ มอบอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะดำเนินการในกิจกรรม
ปศุสัตว์อำเภอ,นายกฯพร้อมเจ้าหน้าที่ มอบวัคซีนฯ
หมอธำรง นำจัดวัคซีน บัตรเหลือง เหรียญห้อยคอสุนัข ให้อาสาฯเพื่อนำไปใช้ในแต่ละหมู่บ้าน
นายกฯ ฝึกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,ยาคุม เป็นการเปิดกิจกรรมงานนี้ และให้กำลังใจอาสา
หมอดลใจ อ.บ้านเหลื่อม หัวหน้าทีมสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เปิดตอนทำหมัน ให้ชมก่อนใครๆ
นายกฯ ร่วมดูการสาธิตการตอนจาก (หมอรัฐวิทย์) อ.ห้วยแถลง
ซึ่งมี อาสาฯ ตำบล(หลังหมอ) รับการถ่ายทอดวิชา
ปลัด อบต. และปศุสัตว์อำเภอ ชมให้กำลังใจ (หมออ้วน)ชื่อเล่น
(หมออ้วน)สาธิตให้อาสาฯ ทำให้ถูกต้องทุกขั้นตอนอย่างละเอียด
หมอภูดิส(อ่อง) กับหมอวชิระ(ตุ้ม) อยู่โต๊ะแรก หน้า อบต.
มาช่วยกันเร็วๆ เหลือ 2 ตัวสุดท้ายแล้วครับ หิวข้าวบ่ายแล้ว
โต๊ะนี้ ก็ 2 หมอ 2 ตัว ทั้งผู้ ,เมีย (หมอยังไม่มีชุดสวมออกทีมเคลื่อนที่
ส.อบต.ช่วยดูแลอาสาฯรับวัคซีน ออกบริการในหมู่บ้านต่างๆ