รูปหัวเว็บ

นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสมบุญ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา
ร่วมตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก บริษัท แหลมทอง โพลทริ จำกัด ในพื้นที่อำเภอสูงเนิน
เมื่อวันที่10 มิถุนายน 2551 เพื่อออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.2) ให้แก่ผู้ประกอบการดังกล่าว
ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาถือว่าเป็นแหล่งผลิตผลิตอาหารโดยเฉพาะไก่เนื้อที่สำคัญของประเทศไทย
โดยบริษัท แหลมทอง โพลทริ จำกัด กำลังการผลิต 129,000 ตัว/วัน
ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินการออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.2) ให้แก่บริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว