รูปหัวเว็บ

นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.2)
รวมทั้งให้นโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมความปลอดภัยด้านอาหาร ( Food Safety ) แก่ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก
บริษัท ซันแวลเลย์ (ไทยแลนด์) จำกัด , บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัท แหลมทอง โพลทริ จำกัด
ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาถือว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารโดยเฉพาะไก่เนื้อที่สำคัญของประเทศไทย
โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กำลังผลิตไก่เนื้อวันละ 180,000 ตัว/วัน ,
บริษัท ซัลแวลเลย์ (ไทยแลนด์) จำกัด กำลังการผลิตไก่เนื้อวันละ 80,000 ตัว/วัน
และบริษัท แหลมทอง โพลทริ จำกัด กำลังการผลิต 129,000 ตัว/วัน