รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอครบุรี ร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น
จัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ อำเภอครบุรี ปี 2551
ณ หอประชุมอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551
ท่านปศุสัตว์จังหวัดเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
อาสามากันทุกตำบล
รับฟังนโยบาย
ส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการปฏิบัติงาน
หมอสุขสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอครบุรี
หมอมังกร นักวิชาการให้ความรู้
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า
หมอจรัส จากเสิงสางมาช่วยงาน
ทีมวิทยากร
ขอถ่ายรูปกับท่านปศุสัตว์จังหวัดไว้เป็นที่ระลึก