รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย จัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และ รณรงค์ฉีดวัคซีน ตอน ทำหมัน สุนัขและแมว
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2551
ฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ อบต.ทับสวาย
พิธีเปิดการฝึกอบรม
ปศอ.ห้วยแถลง ร่วมกับ อบต.ทับสวาย
ร่วมกันทุกภาคส่วน
นายกฯ มอบวัสดุอุปกรณ์
ปลัดฯมาอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
วันนี้มาฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่
ผู้รับบริการเข้าแถวตามลำดับ
มีรถบรรทุกส่วนตัวมารับบริการ
ไม่ต้องกลัวเจ็บครับ
ฝึกปฏิบัติจริง
รณรงค์ฉีดวัคซีน ตอน ทำหมันสุนัขและแมว
หมอรัฐวิทย์ ปศุสัตว์อำเภอมาดูแลการปฏิบัติงาน
หมอฐิตพัฒน์ จากพิมาย
หมอจ๋าย จากเมือง
หมอดลใจ ปศอ.บ้านเหลื่อม
หมอวชิระ แนะนำการผ่าตัด
หมอเฉลิมชัย จากจักราช
งานนี้ไม่รับคนไข้ค้างคืนนะครับ
ประกอบปลอกคอ
ใส่ปลอกคอ
ประชุมหลังการปฏิบัติงาน