รูปหัวเว็บ
เทศบาลตำบลหินดาด ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง รณรงค์ ตอน ทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประจำปี 2551 ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
หน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว
พร้อมแล้วครับ
ลงทะเบียนประวัติ
ผอ.ควบคุมฯ มาดูแลอย่างใกล้ชิด
หน่วยเตรียมยา วัสดุอุปกรณ์
เตรียมทำปลอกคอ
หมอเฉลิมชัย จากจักราช มาช่วยฉีดวัคซีน
บริการทำหมัน
ฉีดยาคุม
ร่วมด้วยช่วยกัน
หมอดลใจ จากบ้านเหลื่อม มาช่วยอีกแรง
เตรียมวางยา
ทีมงานมืออาชีพ
หมอนพดล จากขามทะเลสอมาช่วยเช่นกัน
หมอฐิตพัฒน์ มาช่วยทำหมัน
ชุดแรก
และชุดต่อมา
เสร็จแล้วครับรับกลับบ้านได้