รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง ร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยแถลง รณรงค์ตอน ทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ ณ บริเวณหน้าสถานีรถไฟ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2551
เทศบาลตำบลห้วยแถลงร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ
ท่านนายกฯมอบวัสดุอุปกรณ์
มอบอุปกรณ์ทำวัคซีน
ทีมรณรงค์ บริการเคลื่อนที่
หมอบุญเลิศ และทีมงานรับลงทะเบียน
ประชาชนในพื้นที่นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการ
หมอตุ้ม และหมอนคร มาช่วยปฏิบัิติงาน
หมอดลใจ จากบ้านเหลื่อม กำลังผ่าตัดทำหมันสุนัข
หมอรณกรจากจังหวัดมาช่วยปฏิบัติงาน
หมอเฉลิมชัย จากจักราชมาช่วยปฏิบัติงาน
อสป.ฝึกปฏิบัติ
ท่านนายกฯ ให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด