รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีนายสมบุญ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบ
ณ หอประชุมอำเภอห้วยแถลง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2551
ป้ายโครงการ
วัสดุอุปกรณ์เตรียมพร้อม
ลงทะเบียน
หมอรัฐวิทย์ ปศุสัตว์อำเภอ
ท่านนายอำเภอห้วยแถลงกล่าวรายงาน
ท่านปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี
ปศุสัตว์อำเภอกล่าวพบปะเกษตรกร
หมอบุญเลิศ พิธีกร
พี่น้องเกษตรกรอำเภอห้วยแถลง
มุมมองด้านหลัง
สาธิตการสวมชุดปฎิบัติการ
เตรียมมอบวัสดุอุปกรณ์
ท่านปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบด้วยตนเอง
รับแล้วครับ
ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน
ได้ครบทุกพื้นที่
มุมนี้ขอไว้เป็นที่ระลึกเช่นกัน
ท่านนายอำเภอมอบของที่ระลึกให้ท่านปศุสัตว์จังหวัด