รูปหัวเว็บ
นายสมบุญ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมฟาร์มสาธิตการเลี้ยงโคเนื้อ
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรกรประจำตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550
ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงโคเนื้อนางชวพร สุขขาว
ท่านปศุสัตว์อำเภอคงแนะนำสถานที่
ปุ๋ยอินทรีย์
บริเวณคอกโค
แปลงหญ้า
ฟาร์มนี้มีชวนชมสวยด้วยนะครับ
เยี่ยมฟาร์มนายแสงจันทร์ เทศนอก
เลี้ยงหมูป่า
ปีนี้ส่งเกษตรกรดีเด่นครับ
เจ้าของฟาร์มตัวจริง
สระน้ำมีใช้ตลอดปี
เกษตรผสมผสาน
แกลบใช้รองพื้นคอกวัว
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯให้คำแนะนำ