รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกดำเนินการติดเบอร์หูสัตว์โครงการธนาคารโคกระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ตามระบบการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ(NID) กรมปศุสัตว์ ในพื้นที่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551
หมอปิยวรรษ ปศุสัตว์อำเภอชุมพวง มาดูแลอย่างใกล้ชิด
เบอร์หูตัวแรกของโคราชเริ่มแล้วครับ
ติดหูซ้ายของสัตว์
ทำทะเบียนประวัติตัวสัตว์และเจ้าของสัตว์
หมอธานินทร์ ติดตามลูกเกิดโครงการฯ
มอบแร่ธาตุก้อนให้กับเกษตรกร