รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2551
เวทีกลาง
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี
หัวหน้าส่วนราชการ
บริเวณหน้าคลินิกปศุสัตว์
ประธานเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน
ตรวจหาจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์ ,อาหารสัตว์
บริการจากกลุ่มมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์พร้อมครับ
บันทึกการให้บริการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชอาหารสัตว์นครราชสีมา ให้บริการ
ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นพิเศษทุกงาน
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯนครราชสีมา ให้บริการ
ให้คำแนะนำการผสมเทียมแก่ผู้รับบริการ
ร่วมด้วยช่วยกันทุกคน
แจกเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์
ปศุสัตว์อำเภอ บริการทำหมันสุนัข และแมว
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
มอบเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์
ลูกค้ามีมาไม่ขาดสาย
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯและทีมงานให้บริการ
มาร่วมให้บริการด้วยความยินดี