รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร
ณ บ้านศาลา ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551
เวทีกลาง
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯเป็นประธานในพิธี
ท่านเกษตรจังหวัดฯกล่าวรายงาน
ประธานกล่าวเปิดงาน
พี่น้องอำเภอพิมายมารับบริการ
คลินิกปศุสัตว์
ทีมงานปศุสัตว์พร้อมให้บริการครับ
ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์
บริการตรวจเนื้อสัตว์ , อาหารสัตว์
ศูนย์ฯพืชอาหารสัตว์ ให้คำแนะนำการปลูกหญ้า
มอบเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ให้ผู้รับบริการ
บริการเอกสารแนะนำการเลี้ยงสัตว์
คลินิกปศุสัตว์ได้รับความสนใจจากพี่น้องเป็นพิเศษทุกที่
วันนี้หมอวสันต์ ได้รับการตอบรับจากลูกค้าปศุสัตว์ดีมาก
ศูนย์ฯพืชอาหารสัตว์ ก็ได้รับความสนใจดีเช่นเดียวกัน
หมอเกียรติศักดิ์ ประเมินผลผู้รับบริการคลินิกปศุสัตว์
ท่านประธานตรวจเยี่ยมคลินิก
ท่านประธานมาให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด