รูปหัวเว็บ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยการนำของนายสมบุญ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2550 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
ณ โรงเรียนชุมชนคง ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีนายธงชัย ลืออดุลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี

บริเวณเวทีกลาง
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯประธานในพิธี
ท่านประธาน และแขกผู้มีเกียรติ
พี่น้องเมืองคงมากันพร้อม
ท่านประธานกล่าวเปิดงาน
ร่วมถ่ายภาพกับนักแสดงบนเวที
บริเวณหน้าคลินิกปศุสัตว์
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯมาให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด
รับตรวจสารตกค้างในอาหารสัตว์
ให้คำปรึกษาด้านมาตรฐานฟาร์ม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ฯให้คำแนะนำด้านพืชอาหารสัตว์
ศูนย์ฯผสมเทียม ให้คำแนะนำด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
ตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์
ตรวจหาไข่พยาธิในอุจาระโค กระบือ
น้องๆ ให้ความสนใจกันมาก
มีบริการทำหมันสุนัข
ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์
วันนี้บริการฟรีทุกอย่าง
หมอวัยวุฒิ ,หมอไพรัช ร่วมด้วยช่วยกัน
หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีการปศุสัตว์ มาคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
ใครมีปัญหาด้านปศุสัตว์เชิญทางนี้ครับ
แน่นแบบนี้ทุกครั้ง
จ่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์
วันนี้หมอสถิต ระวังสำโรง ปศุสัตว์อำเภอคง บอกว่าเต็มที่
ทีมงานปศุสัตว์เข้มแข็งครับ
ท่านประธานตรวจเยี่ยมนิทรรศการ
วันนี้ปศุสัตว์ให้บริการเต็มที่ครับ
ท่านประธานให้ความสนใจขอดูไข่พยาธิในอุจาระโคกระบือ
ดูเชื้อจลินทรีย์ในเนื้อสัตว์
ตรวจเยี่ยมการทำหมันสุนัข