รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ตรวจเยี่ยมคลินิกปศุสัตว์
ท่านรองผู้ว่าฯตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
ให้บริการด้านการเลี้ยงสัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์
ตรวจวิเคราะห์อาหารและสารตกค้าง
หมอบุญเลิศจากห้วยแถลง มาช่วยบริการพี่น้อง
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯมาร่วมปฏิบัติงานทุกครั้งครับ
เกษตรกรนำสัตว์มาแสดงให้ชมเป็นที่สนใจ
ทายกันสิว่าอายุเท่าไร
ท่านรองผู้ว่าฯตรวจเยี่ยมบริเวณผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว
หมอวัยวุฒิจากโนนแดงมาช่วยปฏิบัติงาน
หมอเอกราช จากโนนไทยมาช่วยปฏิบัติงาน
หมอภูดิส ปศอ.โนนแดง ร่วมกับหมอปูจากพิมาย
หมอปิยวรรษ ปศอ.ชุมพวง ลงมือด้วยตนเอง
หมอสมคิดจากสูงเนิน บริการตอนสุกร
ปศอ.บ้านเหลื่อม หมอดลใจ มาช่วยทุกงาน
หมอวชิระ ปศอ.เฉลิมพระเกียรติ
ให้น้องได้ฝึกงาน
งานนี้ปศุสัตว์ร่วมกับเทศบาลจักราชจัดโครงการฯ