รูปหัวเว็บ
นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ค้นหาโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก
แบบบูรณาการ(X-ray) ครั้งที่ 1/2551 จังหวัดนครราชสีมา
ณ วัดโคกพรม หมู่ที่ 5 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551
บริเวณเวทีจัดงาน
รอรับท่านประธาน
การแสดงของนักเีรียน
ท่านประธานและแขกผู้มาร่วมงาน
ท่านนายกฯกล่าวต้อนรับ
ท่านปศุสัตว์จังหวัดกล่าวรายงาน
ประธานกล่าวเปิดงาน
มอบเกียรติบัตรอาสาดีเด่น
มอบเกียรติบัตรอาสาดีเด่น
มอบวัสดุอุปกรณ์รณรงค์
มอบเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ
ตัวแทนมารับมอบทุกพื้นที่
ปศุสัตว์จังหวัดมอบของที่ระลึกให้่ท่านประธาน
นายกฯมอบของที่ระลึกให้ท่านประธาน
ขบวนรถค้นหาโรคไข้หวัดนก
ประธานปล่อยขบวนรถ
เริ่มดำเนินการในพื้นที่ทันที
ขบวนรถยนต์
หมอดำริห์ จากขามสะแกแสง มาช่วยงาน
ประธานให้สัมภาษณ์