รูปหัวเว็บ
นายสุธี มากบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบโล่รางวัลอำเภอดีเด่นในการควบคุมโรคไข้หวัดนก ประจำปี 2551
โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอจักราช และรางวัลรองชนะเลิศ อำเภอห้วยแถลง และมอบโล่รางวัลฟาร์มต้นแบบเลี้ยงไก่พื้นเมืองดีเด่น ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการจัดการที่ลดความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก และโรคระบาดอื่นในไก่พื้นเมือง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอห้วยแถลง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 อำเภอประทาย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 อำเภอพิมาย
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551